Zmiany w wypłatach zasiłków dla bezrobotnych

Od września 2015 Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku zaprzestaje wypłat zasiłków dla bezrobotnych za pośrednictwem Poczty Polskiej. Terminy wypłat pozostają bez zmian (wypłata w terminach jak na poczcie, terminarz wypłat na stronie internetowej urzędu).

Wypłaty zasiłków i pozostałych świadczeń będą dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego, zlokalizowanych w następujących miejscowościach, w godzinach ich otwarcia:

  • Miasto Słupsk, Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica - Bank Spółdzielczy, Al. Sienkiewicza 20, godziny otwarcia 8:30-16:00
  • Główczyce - ul. Słupska 35, godziny otwarcia 8:30-15:30
  • Kępice – ul. M. Konopnickiej 7, godziny otwarcia 8:15 -15:45
  • Dębnica Kaszubska –ul. Zjednoczenia 20, godziny otwarcia 8:15-15:45
  • Damnica – ul. Witosa 7, godziny otwarcia 8:15-15:45
  • Potęgowo –ul. Darżyńska 2, godziny otwarcia 8:00-15:30
  • Smołdzino - ul. Kościuszki 1, godziny otwarcia 8:15-15:45
  • Miasto i Gmina Ustka: Bank Spółdzielczy w Ustce ul. Marynarki Polskiej 38, godziny otwarcia 8:00-17:00 i Bank Spółdzielczy, Filia w Ustce ul. Wilcza 1a, godziny otwarcia 9:00-16:30

 

Zasiłki lub świadczenia wypłacane będą po przedłożeniu przez osobę uprawnioną
do wypłaty dokumentu potwierdzającego tożsamość - dowodu osobistego lub paszportu.