Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe z dn. 08.03.2016r. na przeprowadzenie zajęć w ramach Programu Aktywizacja Integracja (Moduł Integracja).

PAI_zapytanie_08.03.2016

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 08.03.2016 r. na  przeprowadzenie zajęć w ramach Programu Aktywizacja Integracja (Moduł Integracja).

PAI unieważnienie 15.03.2016

Zapytanie ofertowe z dn. 04.03.2016r. na realizację zajęć z reintegracji społecznej w Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie dla uczestników projektu pn. "CISnę do przodu".

- treść zapytania ofertowego wraz z formularzami w załączeniu

zapytanie_Horyzont_CISnę do przodu

zapytanie_Horyzont_CISnę do przodu

Wyniki zapytania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe z dnia 14.11.2018r. na realizację zajęć z reintegracji społecznej w Centrum Integracji Społecznej w Rowach dla uczestników projektu "Morze możliwości w Centrum Integracji Społecznej w gminie Ustka".

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzami w załączeniu:

Zapytanie ofertowe z dn. 14.11.2018 r. - pdf

Zapytanie z dn. 14.11.2018 r. - wersja edytowalna

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DN. 14.11.2018r.
Centrum Integracji Społecznej w Rowach przy Stowarzyszeniu Horyzont informuje, iż w wyniku prowadzonego naboru ofert wyłoniono następujące firmy/osoby na realizację zajęć z reintegracji społecznej dla uczestników/czek projektu „Morze możliwości w Centrum Integracji Społecznej w gminie Ustka”:
1.    Wsparcie psychologiczne – Prywatny Gabinet Psychoterapii i Psychoedukacji
2.    Coaching zawodowy – Agnieszka Biernacka
3.    Warsztaty „Zarządzanie budżetem domowym” – Sylwia Laskowska
4.    Warsztaty „Czas na zmianę” – Agnieszka Biernacka

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe z  dnia 20.11.2018r. na sukcesywną dostawę materiałów remontowo-budowlanych, materiałów, narzędzi i surowców do warsztatów w Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu "Morze możliwości w Centrum Integracji Społecznej w gminie Ustka" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzami w załączeniu:

Zapytanie ofertowe z dn. 20.11.2018

 

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.11.2018r. na sukcesywną dostawę produktów żywieniowych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Słupsku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - artykuły spożywcze

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzami w załączeniu:

Zapytanie - art. spożywcze

 

INFORMACJA

Centrum Integracji Społecznej w Słupsku przy Stowarzyszeniu Horyzont informuje o unieważnieniu procedury wyłonienia dostawcy artykułów żywnościowych w ramach powyższego postępowania.

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.11.2018r. na sukcesywną dostawę produktów żywieniowych dla
uczestników Centrum Integracji Społecznej w Słupsku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - art. wędliniarskie

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzami w załączeniu:
Zapytanie - art. wędliniarskie

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.11.2018r. na sukcesywną dostawę produktów żywieniowych dla
uczestników Centrum Integracji Społecznej w Słupsku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - art. piekarnicze

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzami w załączeniu:

Zapytanie - art. piekarnicze

Zapytanie ofertowe z dn. 03.12.2018

na dostawę samochodu „brygadówka” – 7 osobowego na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Rowach w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2017 – 2020 z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie Centrum

 

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem:

Zapytanie ofertowe - samochód

UNIEWAŻNIENIE

Stowarzyszenie Horyzont unieważnienia zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2018 dotyczące dostawy
samochodu „brygadówka” – 7 osobowego na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Rowach bez wyboru żadnej z ofert.

Zapytanie ofertowe z dn. 03.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe z dn. 03.12.2018 r. na sukcesywną dostawę produktów żywieniowych dla uczestników  Centrum Integracji Społecznej w Słupsku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Treść zapytania oraz formularz poniżej:

Zapytanie ofertowe - pdf

Zapytanie ofertowe - wersja edytowalna

 

Zapytanie ofertowe z dn. 15.03.2019r. na realizację kursów/szkoleń w ramach projektu "Morze możliwości w Centrum Integracji Społecznej w gminie Ustka"

Zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2019 r. na przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla uczestników projektu "Morze możliwości w Centrum Integracji Społecznej w gminie Ustka"

Treść zapytania:

zapytanie

załącznik nr 1

załącznik nr 2