Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe z dn. 08.03.2016r. na przeprowadzenie zajęć w ramach Programu Aktywizacja Integracja (Moduł Integracja).

PAI_zapytanie_08.03.2016

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 08.03.2016 r. na  przeprowadzenie zajęć w ramach Programu Aktywizacja Integracja (Moduł Integracja).

PAI unieważnienie 15.03.2016

Zapytanie ofertowe z dn. 04.03.2016r. na realizację zajęć z reintegracji społecznej w Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie dla uczestników projektu pn. "CISnę do przodu".

- treść zapytania ofertowego wraz z formularzami w załączeniu

zapytanie_Horyzont_CISnę do przodu

zapytanie_Horyzont_CISnę do przodu

Wyniki zapytania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe z dnia 14.11.2018r. na realizację zajęć z reintegracji społecznej w Centrum Integracji Społecznej w Rowach dla uczestników projektu "Morze możliwości w Centrum Integracji Społecznej w gminie Ustka".

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzami w załączeniu:

Zapytanie ofertowe z dn. 14.11.2018 r. - pdf

Zapytanie z dn. 14.11.2018 r. - wersja edytowalna

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DN. 14.11.2018r.
Centrum Integracji Społecznej w Rowach przy Stowarzyszeniu Horyzont informuje, iż w wyniku prowadzonego naboru ofert wyłoniono następujące firmy/osoby na realizację zajęć z reintegracji społecznej dla uczestników/czek projektu „Morze możliwości w Centrum Integracji Społecznej w gminie Ustka”:
1.    Wsparcie psychologiczne – Prywatny Gabinet Psychoterapii i Psychoedukacji
2.    Coaching zawodowy – Agnieszka Biernacka
3.    Warsztaty „Zarządzanie budżetem domowym” – Sylwia Laskowska
4.    Warsztaty „Czas na zmianę” – Agnieszka Biernacka

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe z  dnia 20.11.2018r. na sukcesywną dostawę materiałów remontowo-budowlanych, materiałów, narzędzi i surowców do warsztatów w Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu "Morze możliwości w Centrum Integracji Społecznej w gminie Ustka" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzami w załączeniu:

Zapytanie ofertowe z dn. 20.11.2018

 

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.11.2018r. na sukcesywną dostawę produktów żywieniowych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Słupsku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - artykuły spożywcze

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzami w załączeniu:

Zapytanie - art. spożywcze

 

INFORMACJA

Centrum Integracji Społecznej w Słupsku przy Stowarzyszeniu Horyzont informuje o unieważnieniu procedury wyłonienia dostawcy artykułów żywnościowych w ramach powyższego postępowania.

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.11.2018r. na sukcesywną dostawę produktów żywieniowych dla
uczestników Centrum Integracji Społecznej w Słupsku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - art. wędliniarskie

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzami w załączeniu:
Zapytanie - art. wędliniarskie

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.11.2018r. na sukcesywną dostawę produktów żywieniowych dla
uczestników Centrum Integracji Społecznej w Słupsku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - art. piekarnicze

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzami w załączeniu:

Zapytanie - art. piekarnicze

Zapytanie ofertowe z dn. 03.12.2018

na dostawę samochodu „brygadówka” – 7 osobowego na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Rowach w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2017 – 2020 z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie Centrum

 

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem:

Zapytanie ofertowe - samochód

UNIEWAŻNIENIE

Stowarzyszenie Horyzont unieważnienia zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2018 dotyczące dostawy
samochodu „brygadówka” – 7 osobowego na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Rowach bez wyboru żadnej z ofert.

Zapytanie ofertowe z dn. 03.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe z dn. 03.12.2018 r. na sukcesywną dostawę produktów żywieniowych dla uczestników  Centrum Integracji Społecznej w Słupsku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Treść zapytania oraz formularz poniżej:

Zapytanie ofertowe - pdf

Zapytanie ofertowe - wersja edytowalna

 

Zapytanie ofertowe z dn. 15.03.2019r. na realizację kursów/szkoleń w ramach projektu "Morze możliwości w Centrum Integracji Społecznej w gminie Ustka"

Zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2019 r. na przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla uczestników projektu "Morze możliwości w Centrum Integracji Społecznej w gminie Ustka"

Treść zapytania:

zapytanie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Zapytanie ofertowe z 24.12.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 24.12.2019 r.
na przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla uczestników projektu
"Morze możliwości w Centrum Integracji Społecznej w gminie Ustka" w ramach
projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020

Do pobrania: zapytanie z 24.12.2019

Informacja dodatkowa z dnia 02.01.2020 r.:
Kurs konserwator z 1 KV - czas trwania min. 50h.

 

INFORMACJA DODATKOWA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 24.12.2019R.
08.01.2020 r.

W związku z pytaniami podmiotów szkolących o ilość godzin trwania kursów w zapytaniu ofertowym z dnia 24.12.2019r., uszczegóławiamy:
Po konsultacjach z podmiotami szkolącymi/certyfikującymi określamy minimalną ilość godzin kursów:
- Opiekun osoby starszej -  czas trwania min.80h
- Kurs na koparko-ładowarkę – czas trwania min.134h,
- Palacz  co -  czas trwania min.30h
-  Konserwator z 1KW – czas trwania min.50h
Informacja ta zostanie przesłana dodatkowo bezpośrednio do podmiotów pytających o szczegóły kursu.
Informujemy również o wydłużeniu terminu składania ofert do 10.01.2020 roku do godz.14.00.

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DN.24.12.2019R. – KURSY/SZKOLENIA ZAWODOWE

Centrum Integracji Społecznej w Rowach przy Stowarzyszeniu Horyzont informuje, iż w wyniku prowadzonego naboru ofert wyłoniono następujące firmy do prowadzenia kursów/szkoleń zawodowych dla uczestników/czek projektu „Morze możliwości w Centrum Integracji Społecznej w gminie Ustka”:
•    Opiekun osoby starszej -  Centrum Edukacji Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku
•    Kurs na koparko-ładowarkę – Centrum Edukacji Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku
•    Palacz  co -  Centrum Edukacji Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku
•    Konserwator z 1KW – Centrum Edukacji Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku

Zapytanie ofertowe z dnia 03.02.2020 r. na realizacje reintegracji społecznej.

Poniżej do pobrania treść zapytania ofertowego

zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe - wersja edytowalna

Wyniki zapytania ofertowego z dnia 03.02.2020 dot. reintegracji społecznej

Warsztaty czas na zmianę: - Agnieszka Biernacka

Wsparcie psychologiczne z elementami terapii uzależnień: - Prywatny
Gabinet Psychoterapii i Psychoedukacji

Coaching zawodowy: - Agnieszka Biernacka

Zapytanie ofertowe z dn. 03.02.2020r. na materiały, surowce i narzędzia do warsztatów w CIS

Poniżej do pobrania zapytanie ofertowe na materiały, surowce i narzędzia do prowadzenia warsztatów w CIS

Zapytanie w wersji pdf

Zapytanie w wersji edytowalnej

 

Wyniki zapytania ofertowego z dnia 03.02.2020 dot. na materiały, surowce i narzędzia do warsztatów w CIS

FIMAL PSB

Zapytanie ofertowe z dn. 03.02.2020r. na doradztwo zawodowe

Poniżej zapytanie ofertowe na doradztwo zawodowe

Zapytanie w wersji pdf

Zapytanie w wersji edytowalnej

 

Wyniki zapytania ofertowego z dnia 03.02.2020 dot. doradztwo zawodowe

Szkolenia i Praca Małgorzata Żebrowska

Zapytanie ofertowe z dn. 27.02.2020

na sukcesywną dostawę materiałów remontowo – budowlanych, materiałów, narzędzi i surowców do warsztatów w Centrum Integracji Społecznej w ramach projektów współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Treść zapytania wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ

Zapytanie z dnia 01.04.2021

Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego dla uczestników projektu „Azymut na zatrudnienie w CIS Rowy” w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 .

Treść zapytania do pobrania:

zapytanie_kursy_Azymut

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DN.01.04.2021R. – KURSY/SZKOLENIA ZAWODOWE
Centrum Integracji Społecznej w Rowach przy Stowarzyszeniu Horyzont
informuje, iż w wyniku prowadzonego naboru ofert wyłoniono następujące
firmy do prowadzenia kursów/szkoleń zawodowych dla uczestników/czek
projektu „Azymut na zatrudnienie w CIS Rowy”:
•    Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (50h) -  Centrum Edukacji
Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku
•    Pracownik gospodarczy z uprawnieniami URE do 1 kV (50h) – Centrum
Edukacji Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku
•     Pracownik ochrony z uprawnieniami URE (40h) -  Centrum Edukacji
Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku