Projekty

Słupski Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Program "Słupski asystent osoby niepełnosprawnej" realizowany jest od 2014 roku i skierowany do niepełnosprawnych mieszkańców Słupska oraz ich rodzin i opiekunów. Usługami objęte są zarówno osoby dorosłe (umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności lub tożsamy) oraz dzieci niepełnosprawne, które wymagają stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i wymagające stałego współdziałania opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W zależności od preferencji i potrzeb odbiorców program ma formę pomocy stałej lub doraźnej. Zakłada się udzielenie wsparcia w sytuacjach awaryjnych i nagłych. Usługi asystenta będą nieodpłatne i wykonywane mogą być przez 7 dni w tygodniu w przedziale czasowym pomiędzy godz. 8.00-20.00 (z wyłączeniem świąt państwowych i kościelnych).

Asystent osoby niepełnosprawnej pomoże m.in.:

  • w dojazdach w wybrane miejsca: praca, rehabilitacja, szkoła lub uczelnia;
  • spotkać się z ludźmi, znajomymi, przyjaciółmi, dobrze się bawić;
  • sprostać codziennym obowiązkom: sprawom urzędowym, zrobić zakupy, iść na pocztę i do lekarza;
  • nawiązać kontakt i współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami wsparcia osób niepełnosprawnych.
  • zorganizować czas wolny, rozbudzać i rozwijać zainteresowania.

Ważnym elementem programu jest możliwość udzielenia wsparcia przez asystenta dla rodzica/opiekuna niepodejmującego zatrudnienia ze względu na konieczność zapewnienia stałej opieki dziecku. Da to możliwość odciążenia rodzica/opiekuna w codziennych obowiązkach i przeciwdziałać będzie wypaleniu, poczuciu osamotnienia.

Program realizowany jest przy współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku

Kolejne projekty

Previous Next
ue_efs-kierunek-aktywnosc
saon
miejsce przyjazne seniorom