Projekty

Słupski Asystent Osoby Niepełnosprawnej (2017)

Już po raz kolejny w ramach współpracy Stowarzyszenia Horyzont i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku rusza program „Słupski asystent osoby niepełnosprawnej”. Program współfinansowany jest ze środków Wojewody Pomorskiego w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej – edycja 2017.

„Słupski asystent osoby niepełnosprawnej” skierowany jest do mieszkańców Słupska z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Program zakłada udzielenie wsparcia niepełnosprawnym i ich rodzinom/opiekunom. Usługi asystenta są nieodpłatne i mogą być świadczone we wszystkie dni tygodnia, także  w godzinach popołudniowych.

Od lipca do grudnia 2017 roku usługami objęte zostaną zarówno osoby dorosłe (umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności lub tożsamy), jak i dzieci niepełnosprawne, które wymagają stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i wymagające stałego współdziałania opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Asystent osoby niepełnosprawnej pomoże m.in.:

  • w dojazdach w wybrane miejsca: praca, rehabilitacja, szkoła lub uczelnia;
  • spotkać się z ludźmi, znajomymi, przyjaciółmi, dobrze się bawić;
  • sprostać codziennym obowiązkom: sprawom urzędowym, zrobić zakupy, iść na pocztę i do lekarza;
  • nawiązać kontakt i współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami wsparcia osób niepełnosprawnych.

 

Zgłoszenia od osób niepełnosprawnych przyjmowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15 D. Zgłoszenie stanowi poprawne wypełnienie ankiety rekrutacyjnej oraz akceptacja Regulaminu Programu.

 

KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Słoneczna 15D, 76-200 Słupsk
Dział Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych
tel. 59 840-04-95 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00)

Kolejne projekty

Previous Next
ue_efs-kierunek-aktywnosc
miejsce przyjazne seniorom
wwwmalialewazni