Projekty

PO Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015

Żywność dla mieszkańców miasta Słupska będzie wydawało Stowarzyszenie „Horyzont” z Programu Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015, który jest kontynuacją realizowanego w miesiącu grudniu 2014 i styczniu 2015 Podprogramu 2015. Celem PO Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących w formie paczki lub posiłku.

Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym

W ramach Podprogramu 2015 wydawane będą następujące artykuły żywnościowe:

 • makaron świderki
 • ryż
 • kasza jęczmienna
 • herbatniki
 • kawa zbożowa instant
 • płatki kukurydziane
 • mleko UHT
 • ser podpuszczkowy dojrzewając
 • ser topiony
 • groszek z marchewką
 • sok jabłkowy
 • koncentrat pomidorowy
 • dżem truskawkowy
 • mielonka wieprzowa
 • klopsiki w sosie własnym
 • cukier biały
 • olej rzepakowy

Paczkę żywnościową lub posiłek mogą otrzymywać osoby najbardziej potrzebujące, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 684 dla osoby w rodzinie. Aby taką paczkę otrzymać pierwsze kroki należy skierować do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej i otrzymać skierowanie. Osoby bezdomne mogą korzystać z pomocy po złożeniu stosownego oświadczenia bezpośrednio w lokalnej organizacji dystrybuującej żywność. Poza dystrybucją żywności lokalne organizacje partnerskie będą realizowały w regionie swojego działania działania towarzyszące dla osób korzystających z pomocy żywnościowej. Będą to m.in. festyny integracyjne dla seniorów, osób niepełnosprawnych i lokalnych społeczności. W trakcie realizacji Programu będą realizowane cyklicznie spotkania informacyjno – edukacyjne ( m.in dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz matek samotnych).

Członkowie Stowarzyszenia wraz z osobami objętymi pomocą żywnościową będą brały aktywny udział w zbiórkach żywności na terenie miasta.

Ponadto w ramach działań towarzyszących Bank Żywności w Słupsku przeprowadzi dla osób korzystających z pomocy warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne i zdrowego odżywiania oraz warsztaty edukacji ekonomicznej.

 • popż
 • mpips
 • ue

Miejsce wydawania żywności

Kolejne projekty

Previous Next
ue_efs-kierunek-aktywnosc
saon
miejsce przyjazne seniorom