Projekty

Pierwszy kontakt i co dalej...?

Po raz kolejny Stowarzyszenie Horyzont w partnerstwie z Towarzystwem Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Słupskie i Polskimi Kolejami Państwowymi realizuje „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”, cel ogólnopolski „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach PKP oraz w ich otoczeniu”. Program „PIERWSZY KONTAKT I CO DALEJ...?  Kontynuacja” realizowany jest od 1 czerwca do 31 grudnia 2015.

Realizując Program Stowarzyszenie Horyzont zatrudniło parę streetworkerów dzięki którym możliwe jest nawiązanie i budowanie kontaktu z bezdomnymi, uświadamianie możliwości pomocy, motywowanie do skorzystania z niej, udzielanie informacji o miejscach noclegowych, jadłodajniach oraz o sposobach aktywizacji społecznej i zawodowej. Streetworkerzy prowadzą stały monitoring miejsc niemieszkalnych umożliwiający dotarcie do osób bezdomnych, którym grozi wyziębienie lub zamarznięcie w okresie zimowym. Dzięki prowadzonej dokumentacji możliwa jest ciągłość pracy i  przeprowadzenie diagnozy zjawiska bezdomności w Słupsku tzn. rozpoznanie ilości osób bezdomnych oraz ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem przebywających na dworcu PKP i w jego okolicy oraz innych miejscach niemieszkalnych.

TPBA w ramach Programu wydłużyło czas działania Ogrzewalni. Jest ona czynna już od 1 października w zwiększonym czasie oraz stworzyło na bazie pomieszczeń Ogrzewalni Świetlicę Dzienną z Punktem Sanitarnym. Świetlica jest czynna całoroczne. Dzięki działaniu Świetlicy możliwe jest prowadzenie zajęć aktywizujących. Można wziąć udział  w spotkaniach terapeutycznych. Może to spowodować zmianę dotychczasowego trybu życia osób bezdomnych z miejsc niemieszkalnych. Dzięki możliwości skorzystania z Punktu Sanitarnego nastąpiła poprawa stanu higienicznego bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych.

Cały czas prowadzona jest aktualizacja mapa miejsc niemieszkalnych oraz mapa instytucji i organizacji zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych, które mogłyby wziąć udział w stworzeniu „ścieżki osoby bezdomnej”, również w zakresie podjęcia przez taką osobę pracy, ze szczególnym uwzględnieniem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Słupsku i istniejących placówek.

Prowadzona jest kampania mająca na celu informowanie o systemie pomocy osobom bezdomnym w Słupsku prowadzona poprzez ekspozycja plakatów i ulotek informujących o możliwościach pomocy. Nakręcony został również film rozpowszechniany poprzez emisje w lokalnych mediach, na stronach internetowych partnerów a także przez portale społecznościowe.

Zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca projekt mająca na celu promocje projektu, podjętych działań oraz rozpowszechnienie dobrych praktyk.

Cały czas bierzemy udział w spotkaniach z Partnerem w celu omawiania dotychczasowej współpracy i podnoszenia istniejących standardów.

Konferencja podsumowująca projekt

Kolejne projekty

Previous Next
ue_efs-kierunek-aktywnosc
saon
miejsce przyjazne seniorom
wwwmalialewazni