Projekty

Klub Kreatywnych Matek

Klub Aktywnych, Kreatywnych Matek i Opiekunek Realizacja zadania publicznego z Zakresu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych  finansowany ze środków PFRON Miasta Słupska. Kwota dotacji 5 000,00 zł.
Klub działał przy Środowiskowym Domu Samopomocy od 01 września 2015 r. do 30 listopada 2015 r. W zajęciach wzięło udział  9 matek i 1 ojciec osób niepełnosprawnych, zaburzonych i chorych psychicznie. Wszyscy uczestnicy byli ze Słupska i spotykali się dwa razy w tygodniu od 15 do 17 oraz mieli możliwość indywidualnych konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych. Zajęcia odbywały się w bardzo miłej atmosferze, przy kawie i herbacie  w kręgu socjoterapeutycznym lub były prowadzone w formie mini wykładów z planszami edukacyjnymi, informatorami i pokazami programów tematycznych związanych z chorobami psychicznymi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z udziałem wybranych i chętnych podopiecznych ŚDS, opowiadających o swojej terapii w ośrodku i przeżyciach podczas integracji w środowisku społeczno- rówieśniczym i zawodowym. Realizując program „Klub Aktywnych, Kreatywnych Matek i Opiekunek” osiągnięto następujące cele:

- zbudowano wzajemne zaufanie i otwartość co wpłynęło na większe poczucie bezpieczeństwa grupy podczas zajęć oraz wyrobiło postawę tolerancji na wiele poruszanych zagadnień z życia rodzinno- społecznego,

- podniesiono  umiejętności socjoterapeutyczne i kompetencje społeczne matek i ojca,

- uczestnicy zapoznali się z pojęciem komunikacji interpersonalnej i sposobami zapobiegania powstawaniu zakłóceń w komunikacji,

- uczestnicy wiedzą na czym polega zachowanie asertywne, znają podstawowe modele asertywności, potrafią określić jego granicę oraz  znają techniki odmawiania,

- matki i ojciec osób niepełnosprawnych potrafią określić swoje dobre i mocne strony oraz podejmować decyzje dokonując pozytywnych zmian,

- matki i ojciec pozyskali podczas zajęć edukacyjno – socjoterapeutycznych wiedzę na temat zaburzeń i chorób psychicznych oraz sposobu funkcjonowania osób chorych w ich najbliższym   środowisku rodzinnym,  lokalnym,  rówieśniczym i zawodowym,

- uczestnicy nauczyli się podstawowych zasad dotyczących opieki i pracy z osobami niepełnosprawnymi,

- matki i ojciec osób niepełnosprawnych nabyli wiedzę na temat chorób psychicznych i różnorodnych terapii oraz możliwości szukania specjalistycznego wsparcia i opieki,

- uczestnicy skorzystali z profesjonalnego poradnictwa na temat zaburzeń i chorób psychicznych podczas grupowych zadań i indywidualnych konsultacji z psychologiem i psychiatrą.  

Kolejne projekty

Previous Next
ue_efs-kierunek-aktywnosc
saon
miejsce przyjazne seniorom
wwwmalialewazni