Projekty

Każde Dobre Serce

Grupę Każde Dobre Serce Słupsk reprezentują studenci Akademii Pomorskiej, którzy są pomysłodawcami zawiązania tej grupy. Zespół zasilają również uczniowie słupskich szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby pracujące. Naszym wolontariuszom przyświecają idee Janusza Korczaka, dlatego wszelkie podejmowane działania kierujemy do dzieci
i młodzieży. Hasłem naszej grupy są słowa Starego Doktora: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.
Najliczniejszą grupę osób, do których skierowane są organizowane przez nas przedsięwzięcia, stanowią wychowankowie placówek socjalizacyjnych, placówek wsparcia dziennego, ośrodka kuratorskiego oraz streetworkingu.
Organizujemy cykliczne imprezy: Dnia Dziecka i Mikołajki, podczas których frekwencja uczestników wynosi od 150 do 200 osób. Imprezy te mają na celu propagowanie idei praw dziecka oraz korczakowskiej pedagogii. Podczas tych przedsięwzięć organizowane są zawody sportowe, przegląd sceny muzycznej, spotkania ze sportowcami, konkursy artystyczne, a także przeprowadzane są lekcje żywej historii.
Poza tym, nasi wolontariusze przeprowadzali lekcję dotyczącą praw dziecka i Janusza Korczaka. Odbiorcami tego wydarzenia drugi rok z rzędu są uczniowie słupskich szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, jak również studenci Akademii Pomorskiej. Cykl lekcji przeprowadzamy pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka – Pana Marka Michalaka.
Wszystkie te przedsięwzięcia odbywają się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka – Pana Marka Michalaka, Senatora RP – Pana Kazimierza Kleiny, Posła na Sejm RP – Pana Zbigniewa Konwińskiego, Starosty Słupskiego – Pana Zdzisława Kołodziejskiego oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku – Pana Klaudiusza Dyjasa. Wszelkie imprezy dla dzieci i młodzieży organizujemy przy współpracy ze Słupskim Klubem Bokserskim CZARNI Słupsk oraz SOSiR w Słupsku.
Innymi akcjami, jakie organizują nasi wolontariusze, są zbiórki przyborów szkolnych, które przekazywane są na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego.
W każdą akcję zaangażowana jest grupa wolontariuszy, która posiada ogromne doświadczenie nie tylko w organizacji imprez, ale przede wszystkim są osobami komunikatywnymi i wiedzą, czym jest dialog. Dla naszych wolontariuszy najważniejsza jest empatia i wrażliwość na ludzkie cierpienie. Na każdym kroku pamiętamy o haśle Janusza Korczaka: „Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest”.
Poza tym, trzech naszych wolontariuszy realizuje projekt hip-hopowy DRUGA SZANSA, który skierowany jest do młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. W ramach tegoż projektu, organizujemy cykliczne warsztaty, podczas których lokalni przedstawiciele kultury hip-hop zapoznają młodzież z gałęziami tej kultury, a mianowicie z rapem, breakdancem, DJ-ingiem oraz graffiti. Dzięki tego typu spotkaniom, wychowankowie mają możliwość stworzenia wspólnego projektu z artystami czy uzyskania cennych wskazówek, które będą mogli wykorzystać w swojej twórczości. Placówki nasze odwiedzili również raperzy ogólnopolskiego zasięgu: Kali oraz Paluch. Kolejnym elementem projektu jest pisanie utworów hip-hopowych przez młodych ludzi (łącznie cztery osoby tworzące), a następnie wizyty w studio nagrań. Dzięki temu projektowi podopieczni słupskich placówek socjalizacyjnych nagrali kilkanaście własnych utworów. Niezmiernie ważną częścią projektu DRUGA SZANSA jest występ młodego człowieka przed publicznością, dlatego organizujemy występy na scenie dla naszych podopiecznych.
Doskonałą okazją do zaprezentowania swoich umiejętności był cykl spotkań autorskich naszego wolontariusza Przemysława Kacy, który jest autorem publikacji pt. „Hip-hop jako narzędzie resocjalizacji młodzieży”. Podczas spotkań w słupskich szkołach, bibliotekach i Akademii Pomorskiej, młodzież prezentowała swoje utwory hip-hopowe, zaś jedna z podopiecznych tańczyła publiczności breakdance.
Warto zaznaczyć, że nawiązaliśmy również współpracę z Młodzieżowym Domem Kultury oraz z Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku, czego owocem był koncert promujący nadchodzącą płytę naszych podopiecznych.

 

Kolejne projekty

Previous Next
ue_efs-kierunek-aktywnosc
saon
miejsce przyjazne seniorom
wwwmalialewazni