Projekty

MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM – III EDYCJA na rok 2016

W lipcu 2014 r. z inicjatywy Stowarzyszenia HORYZONT zawiązane zostało Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Seniorów, w którego skład, oprócz stowarzyszenia, wszedł Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejska Biblioteka Publiczna ze Słupska oraz Gmina Słupsk przy pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Inicjatywą Porozumienia jest w pierwszej kolejności wsparcie, promowanie aktywności, zwiększanie integracji społecznej, inicjowanie i organizowanie działań edukacyjnych, kulturalnych skierowanych do osób starszych z miasta i gminy Słupsk.

Kolejną ważna inicjatywą jest wyznaczenie w mieście i gminie Słupsk Miejsc Przyjaznych Seniorom. Pomysł na przeprowadzenie takiej akcji pojawił się po wizycie studyjnej w Krakowie w 2012 roku w konsekwencji, której przeprowadzono I Edycję Miejsc Przyjaznych Seniorom w 2013 roku, która wyłoniła 19 podmiotów z terenu miasta oraz 2014 roku II edycję, która wyłoniła 7 podmiotów.

Partnerstwo trzeci rok z rzędu przeprowadzi Akcję, której celem jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom działających na terenie miasta i gminy Słupsk: organizacji pozarządowych (kierujących swoje działania do osób starszych), przedsiębiorstw: kawiarni, restauracji, sklepów, aptek, klubów sportowych, instytucji publicznych: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy społecznej, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

Został opracowany regulamin oznaczania Miejsca Przyjaznego Seniorom oraz formularze, za pomocą których dana placówka zgłosić będzie mogła swój udział w Akcji. Jest również możliwość, aby osoby prywatne (np. sami seniorzy) zgłosili wybraną instytucję lub firmę. Oceny zebranych formularzy dokona wybrana spośród realizatorów Komisja Certyfikacyjna, która osobiście odwiedzi zgłoszone do Akcji miejsce i zweryfikuje prawdziwość podanych informacji. Po weryfikacji Komisji wszystkich zgłoszonych miejsc, aspirujących do miana przyjaznych seniorom, nastąpi wręczenie certyfikatów i oznaczenie placówek specjalnym logo.

Dodatkowo planuje się stworzenie publikacji w formie informatora dla seniorów (w I i II edycji w formie on-line dostępne na stronach WWW organizatorów), w którym opisane zostaną miejsca przyjazne seniorom (nazwa, dane teleadresowe, specjalna oferta dla seniorów, warunki skorzystania z oferty, dni i godziny otwarcia placówki oraz inne ważne informacje)

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną
do 14 października 2015 r.
na adres : mps@horyzont.slupsk.pl

O Akcji w mediach:

Artykuł - GP2

Od redaktora - GP24

Fotorelacja - Obserwator Słupsk

Publikacje:

Laureaci Akcji 2016

Niezbędnik Słupskiego Seniora

 

Kolejne projekty

Previous Next
ue_efs-kierunek-aktywnosc
saon
miejsce przyjazne seniorom
wwwmalialewazni