Instruktor prac twórczych

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko pracy instruktora prac twórczych do projektu pn. "CISnę do przodu" współfinansowanego ze środków RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.