CIS-nę ku dobrej zmianie

Stowarzyszenie Horyzont od marca 2022 roku realizuje projekt "CIS-nę
ku dobrej zmianie"
Zadanie jest dofinansowane ze środków z BUDŻETU PAŃSTWA w kwocie 93.700zł.
Całkowita wartość projektu to 105.600zł.
Dzięki temu dofinansowaniu możemy wesprzeć ponad 30 osób z zakresu
reintegracji zawodowej i społecznej w naszym słupskim CIS-ie. W ramach
warsztatu konserwatorsko-porządkowego nasi uczestnicy uczą się m. in.
rękodzieła, szycia, stolarstwa, pielęgnacji zieleni. Projekt potrwa do
końca grudnia 2022 roku